Uuden lastensairaalan äänimaisema

Helsingin uusi lastensairaala on Suomen suurin lastenklinikka, johon saapuu potilaita joka puolelta maata. Sairaala voitti vuoden 2018 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon pian käyttöönottonsa jälkeen. Uuden lastensairaalan äänimaiseman suunnittelivat ja toteuttivat taiteen maisteriopiskelijat Sound in New Media -pääaineessa Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa yliopistonlehtori Antti Ikosen ohjaamana.

Äänimaisema on generatiivinen ja 60-kanavainen IP-audio-äänijärjestelmä kattaa kaikki rakennuksen kerrokset sekä hissit. Äänet on suunniteltu kerrosten visuaalisten teemojen mukaisesti tähdäten rauhoittavaan kokemukseen, joka saa sairaalan tuntumaan lapsille ystävällisemmältä. Äänimaisema voitti kansainvälisen International Sound Awards -kilpailun Grand Prix'n eli pääpalkinnon 2019. Projekti jatkuu, ja äänimaisemaa tullaan kehittämään ja hienosäätämään huomioiden sekä sairaalan kävijöiden että työntekijöiden antama palaute.

Nya barnsjukhusets ljudlandskap

Nya barnsjukhuset i Helsingfors är Finlands största barnklinik, dit patienter från hela landet kommer. Sjukhuset vann årets 2018 Finlandiapris i arkitektur strax efter att det togs i bruk. Nya barnsjukhusets ljudlandskap designades och förverkligades av konstmagisterstuderande i Sound in New Media -huvudämnet vid Aalto-universitetets Media Lab under handledning av universitetslektor Antti Ikonen.

Ljudlandskapet är generativt och det 60-kanaliga IP-audio-ljudsystemet täcker alla våningar och hissar i byggnaden. Ljuden är designade enligt våningarnas visuella teman med målet att skapa en rogivande upplevelse som också får sjukhuset att kännas vänligare för barnen. Ljudlandskapet vann Grand Prix i International Sound Awards 2019. Projektet fortsätter och ljudlandskapet kommer att utvecklas och finslipas med hjälp av respons från både sjukhusets besökare och arbetare.

Soundscape of the New Children’s Hospital

The New Children’s Hospital in Helsinki is the largest children’s clinic in Finland having patients coming from all over the country. The hospital won the 2018 Finlandia Prize for Architecture shortly after it was taken into use. The soundscape of the New Children’s Hospital was designed and implemented by Sound in New Media, Master of Arts, students from Aalto University’s Media Lab under the instruction of University Lecturer, Antti Ikonen.

The soundscape is generative and the 60-channel IP-audio sound system covers all floors and elevators of the building. The sounds are designed according to the visual themes of the floors aiming at a soothing experience which also makes the hospital feel friendly for the children. The soundscape won the Grand Prix of International Sound Awards in 2019. The project is ongoing and the soundscape will be developed and fine-tuned utilising feedback from both visitors and employees of the hospital.

International Sound Awards 2019 - Grand Prix

Tekijät Medverkande Credits

Sound in New Media -maisteriopiskelijat Magisterstuderande i Sound in New Media Sound in New Media MA students

MAX-ohjelmointi MAX-programmering MAX programming

Äänimateriaali ja -tuotanto Ljuddesign Sound design

Verkkosivun suunnittelu ja toteutus Webbdesign Website design

Viestintä Kommunikation Communications

Projektivideo Projektvideo Project video

Ohjausryhmä Styrgrupp Steering group

Kartta lastensairaalan huoneista