Uuden lastensairaalan äänimaisema

Helsingin uusi lastensairaala on Suomen suurin lastenklinikka, johon saapuu potilaita joka puolelta maata. Sairaala voitti vuoden 2018 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon pian käyttöönottonsa jälkeen. Uuden lastensairaalan äänimaiseman suunnittelivat ja toteuttivat taiteen maisteriopiskelijat Sound in New Media -pääaineessa Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa yliopistonlehtori Antti Ikosen ohjaamana.

Äänimaisema on generatiivinen ja 60-kanavainen IP-audio-äänijärjestelmä kattaa kaikki rakennuksen kerrokset sekä hissit. Äänet on suunniteltu kerrosten visuaalisten teemojen mukaisesti tähdäten rauhoittavaan kokemukseen, joka saa sairaalan tuntumaan lapsille ystävällisemmältä. Projekti jatkuu, ja äänimaisemaa tullaan kehittämään ja hienosäätämään huomioiden sekä sairaalan kävijöiden että työntekijöiden antama palaute.

Nya barnsjukhusets ljudlandskap

Nya barnsjukhuset i Helsingfors är Finlands största barnklinik, dit patienter från hela landet kommer. Sjukhuset vann årets 2018 Finlandiapris i arkitektur strax efter att det togs i bruk. Nya barnsjukhusets ljudlandskap designades och förverkligades av konstmagisterstuderande i Sound in New Media -huvudämnet vid Aalto-universitetets Media Lab under handledning av universitetslektor Antti Ikonen.

Ljudlandskapet är generativt och det 60-kanaliga IP-audio-ljudsystemet täcker alla våningar och hissar i byggnaden. Ljuden är designade enligt våningarnas visuella teman med målet att skapa en rogivande upplevelse som också får sjukhuset att kännas vänligare för barnen. Projektet fortsätter och ljudlandskapet kommer att utvecklas och finslipas med hjälp av respons från både sjukhusets besökare och arbetare.

Soundscape of the New Children’s Hospital

The New Children’s Hospital in Helsinki is the largest children’s clinic in Finland having patients coming from all over the country. The hospital won the 2018 Finlandia Prize for Architecture shortly after it was taken into use. The soundscape of the New Children’s Hospital was designed and implemented by Sound in New Media, Master of Arts, students from Aalto University’s Media Lab under the instruction of University Lecturer, Antti Ikonen.

The soundscape is generative and the 60-channel IP-audio sound system covers all floors and elevators of the building. The sounds are designed according to the visual themes of the floors aiming at a soothing experience which also makes the hospital feel friendly for the children. The project is ongoing and the soundscape will be developed and fine-tuned utilising feedback from both visitors and employees of the hospital.

Kartta lastensairaalan huoneista